Mgr. Luděk Voigt, LL.M.

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. Luďka Voigta, LL.M. je zavedenou advokátní kanceláří s více než dvacetiletou praxí. Hlavní činností advokátní kanceláře je poskytování právních služeb v oblastech občanského, obchodního a trestního práva, včetně zastupování klientů před soudy a orgány státní správy.

Své služby poskytujeme s osobním přístupem a s ohledem na specifické potřeby každého jednotlivého klienta. Vždy klademe důraz na veškeré stránky řešeného případu.