Naše advokátní kancelář poskytuje poradenství k vyřešení všech právních problémů a otázek týkajících se Vašeho rodinného života. Primárním cílem je zajistit našim klientům klidnou rodinnou atmosféru se stabilními a uspořádanými partnerskými vztahy, neboť takové prostředí je základem pro výchovu a vývoj nezletilých dětí.

  • Příprava a revize předmanželských smluv
  • Úpravy společného jmění manželů
  • Rozvody
  • Vypořádání společného jmění manželů
  • Úprava a vymáhání výživného pro nezletilé nebo zletilé děti
  • Úprava styku rodičů s nezletilými dětmi
  • Úprava a vymáhání výživného mezi manželi a rozvedenými manželi
  • Úprava a vymáhání výživného pro neprovdanou matku
  • Určení a popření otcovství
  • Osvojení, poručenství, opatrovnictví
Zpět na výpis