Zakládání a vnitřní právní fungování obchodních společností, změny jejich právních forem a stejně tak převody podílů v obchodních společnostech zahrnují vysoce formalizované právní procesy. Pro zajištění jejich bezproblémového průběhu poskytuje naše advokátní kancelář svým klientům komplexní právní servis.

  • Právní poradenství při zakládání obchodních společností a družstev
  • Sepis a revize smluv o převodu podílů v obchodních společnostech a družstevních podílů
  • Právní poradenství a příprava dokumentace při přeměnách obchodních společností
  • Právní poradenství v otázkách vnitřního fungování obchodních společností
  • Organizace a řízení valných hromad a členských schůzí
  • Právní poradenství při likvidaci obchodních společností
Zpět na výpis