V oblasti pracovního práva poskytuje naše advokátní kancelář právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům. V případě zaměstnavatelů se pravidelně jedná o přípravu vzorových pracovních smluv, dohod o odpovědnosti za svěřené hodnoty (tzv. hmotná odpovědnost) a nastavení vnitřních procesů. Zaměstnancům obvykle poskytujeme právní poradenství v souvislosti s ochranou jejich práv vyplývajících z pracovně právních vztahů, zejména se jedná o zastoupení v civilním soudním řízení o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a s tím souvisejícím následným vymáháním dlužné mzdy.

  • Příprava a revize pracovních smluv
  • Příprava a revize dohod o provedení práce a dohod o provedení pracovní činnosti
  • Příprava a revize dohod o odpovědnosti za svěřené hodnoty (o hmotné odpovědnosti)
  • Příprava a revize tzv. konkurenčních doložek a doložek o mlčenlivosti
  • Příprava vnitřních předpisů zaměstnavatele
  • Zastoupení zaměstnanců v soudních řízeních o neplanosti výpovědi z pracovního poměru, při vymáhání dlužné mzdy a náhrady škody
  • Zastoupení zaměstnavatelů v soudních řízeních o náhradě škody způsobené zaměstnancem a v dalších pracovně právních sporech
  • Zastoupení zaměstnavatelů v řízeních před správními orgány
Zpět na výpis