Shromažďujeme osobní údaje partnerů, spolupracovníků a klientů a postupujeme přitom podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a advokátní povinnosti mlčenlivosti dle ust. § 21 z. č. 85/1996 Sb., o advokacii. Podrobnosti poskytujeme na vyžádání.