Rozhodčí řízení je alternativou klasického soudního řízení. Jeho předností je zejména rychlost a zpravidla nižší finanční nákladnost. Naše advokátní kancelář jednak zastupuje své klienty v řízení před rozhodci a Mgr. Luděk Voigt zároveň sám vede rozhodčí řízení jako rozhodce.

  • Příprava a revize rozhodčích smluv (rozhodčích doložek)
  • Zastoupení v rozhodčím řízení
  • Vedení rozhodčího řízení
  • Zastoupení v civilním soudním řízení o zrušení rozhodčího nálezu
  • Zastoupení v exekučních řízeních vedených na základě nevykonatelných rozhodčích nálezů
Zpět na výpis