Naše advokátní kancelář v rámci poskytování komplexních právních služeb zastupuje své klienty i v civilních řízeních před soudy všech stupňů v občanskoprávních a obchodněprávních sporech. Součástí je vždy nejprve rozbor právního nároku klienta a návrh nejvhodnějšího způsobu řešení. Ne vždy je zahájení soudního sporu pro klienta ekonomicky nejefektivnějším způsobem řešení problému, proto je součástí poskytnuté právní služby i vyjednání mimosoudní dohody v případě, kdy je taková dohoda možná.

  • Právní poradenství před zahájením soudního řízení
  • Sepis žaloby a zastoupení v řízeních před obecnými soudy
  • Sepis ústavní stížnosti a zastoupení v řízení před Ústavním soudem
  • Sepis návrhu na nařízení exekuce a zastoupení v exekučním řízení
Zpět na výpis