Naše advokátní kancelář zpravidla účtuje smluvní odměnu za poskytnuté právní služby. Při určení její výše vycházíme z hodnoty řešené věci, její právní a skutkové složitosti a časové náročnosti.

V případě, že je s klientem sjednána hodinová odměna za poskytnuté právní služby, činí obvyklá výše odměny 3.000 Kč bez DPH.

Pokud není sjednána smluvní odměna za poskytnuté právní služby, řídí se určení výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Naše advokátní kancelář je plátcem DPH.