Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství ve všech oblastech obecného občanského práva. Každý právní problém má více rovin a jeho vyřešení v jedné oblasti právních vztahů klienta se může projevit v oblasti jiné. Proto je pro nás cílem mimo jiné obecný a dlouhodobí přehled o právních vztazích našich klientů, který nám umožňuje zajistit jejich právní jistotu v různých životních situacích.

  • Právní poradenství při řešení sousedských sporů
  • Právní poradenství v otázkách souvisejících s dědictvím
  • Právní poradenství v otázkách souvisejících s ochranou osobnosti
  • Sepis a revize převodních smluv (darovací smlouvy, kupní smlouvy)
  • Sepis a revize nájemních smluv
  • Sepis a revize smluv o výpůjčkách nebo zápůjčkách
  • Sepis a revize smluv o dílo
  • Příprava všeobecných obchodních podmínek
  • Vymáhání pohledávek
Zpět na výpis