Naše advokátní kancelář zajištuje právní servis při nakládání s nemovitými věcmi a jejich správou. Našimi klienty jsou mimo jiné společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, realitní kanceláře, stavební společnosti i jednotlivý investoři, pro které zajišťujeme právních ochranu jejich nemovitých věcí i finančních zájmů. Samozřejmostí je i advokátní úschova peněžních prostředků.

  • Prověření právního stavu nemovitých věcí
  • Sepis a revize rezervačních a zprostředkovatelských smluv
  • Sepis a revize kupních, darovacích a zástavních smluv
  • Advokátní úschova peněžních prostředků
  • Sepis a revize nájemních, podnájemních a pachtovních smluv
  • Řešení sporů z nájemních vztahů (vymáhání dlužného nájemného, předčasné skončení nájemního vztahu, vyklizení nemovitosti, ochrana práv nájemce)
  • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • Zastupování před katastrálním a stavebním úřadem
  • Zastupování v soudních řízeních
Zpět na výpis