Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní pomoc v obtížných životních situacích, když je proti nim nebo jejich obchodním společnostem vedeno trestní řízení pro spáchání trestného činu, nebo pokud se sami stali jeho obětí. Máme rovněž rozsáhlé zkušenosti s obhajobou mladistvých.

  • Obhajoba fyzických osob (včetně mladistvých) ve věcech trestních
  • Obhajoba právnických osob ve věcech trestních
  • Zastoupení odsouzených v následných řízeních (podmíněné propuštění z výkonu trestu, podmíněné upuštění od výkonu trestu, zahlazení odsouzení)
  • Zastoupení poškozených v trestním řízení
  • Zastoupení poškozených při vymáhání náhrady škody v civilním řízení
  • Zastoupení při uplatnění náhrady škody vůči České republice za škodu způsobenou trestním stíháním
Zpět na výpis