Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům z řad fyzických i právnických osob právní pomoc v situacích, kdy pro mnohost a výši svých dluhů nejsou schopni řádně a včas splácet své finanční závazky. Stejně tak nabízíme právní poradenství věřitelům, jejichž dlužník svůj dluh řádně a včas neplní a zároveň je zjevné, že své finanční závazky neplní ani vůči jiným věřitelům.

  • Právní poradenství dlužníkům v souvislosti s řešením jejich nepříznivé finanční situace
  • Sepis a podání insolvenčního návrhu, včetně případného návrhu na povolení oddlužení
  • Zastoupení dlužníků v insolvenčním řízení
  • Sepis a podání přihlášek pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení a zastoupení věřitelů v insolvenčním řízení
  • Zastoupení dlužníků a věřitelů v incidenčních sporech spojených s insolvenčními řízeními
Zpět na výpis